Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych i parafii

2018-02-02 (168 dni temu)

Szanowni Państwo,

W związku rozpoczynającym się naborem wniosków Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na

Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla przedsięwzięć:

2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

Spotkanie odbędzie się 06.02.2018 r. w godz. 13.00 – 16.00 w Sali Bankietowej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

XI Kaczawski Jarmark Wielkanocny

2018-02-02 (168 dni temu)

Informujemy, że Gmina Paszowice i Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach organizują 11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny.

Jarmark odbedzie się 25 marca, w Niedzielę Palmową w Paszowicach.

Celem Jarmarku jest promocja naszego regionu, zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów,

prezentacja dorobku kulturalnego związanego ze świętami Wielkiej Nocy, a także pokazanie nas samych – mieszkańców Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Organizatorzy, do aktywnego udziału w Jarmarku zapraszają artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych,

stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, grupy odnowy wsi i zespoły ludowe z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego,

a także szkółkarzy, sadowników, producentów winorośli i kwiatów.

Dla wystawców przygotowano dwa konkursy:

na Stół Wielkanocny,

na baby i inne ciasta wielkanocne

Natomiast  młodsi uczestnicy mogą aktywnie spędzić czas podczas kreatywnych warsztatów plastycznych

lub biorąc udział w konkurencjach rekreacyjnych „Z jajkiem na wesoło”.

Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach:

59 – 411 Paszowice, Paszowice 142 tel. 76 870 11 13;

e-mail swiderska@paszowice.pl

Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą

2018-02-02 (168 dni temu)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczynającym się naborem wniosków Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja, które odbędzie się w poniedziałek 12 lutego 2018 r. w godz. 14.00 – 18.00 w Sali Widowiskowej w Męcince.

 

 

Ogłoszenie kolejnych naborów w ramach PROW

2018-02-01 (170 dni temu)

Informujemy, że w dniu 31 stycznia br.otrzymaliśmy zgodę z UMWD na ogłoszenie naborów.

W związku z tym w dniu dzisiejszym 1 lutego ogłosiliśmy poszczególne nabory, które przeprowadzimy w terminie od 15 lutego do 2 marca 2018 r.

Zaproszenie na szkolenie - Przyroda łagodzi zmiany klimatu

2018-01-22 (179 dni temu)

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Szkolenie ma na celu:

- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowania środowiska, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,

-podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,

- przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.