Rada ponownie rozstrzygała protest

2017-06-08 09:02

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że po wpłynięciu Rozstrzygnięcia Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 24.05.2017r. w sprawie Protestu Fundacji na Szlaku- nr sprawy 2/2017/2.2/15 - złożonego w Naborze 2/2017 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonych w terminie od 10 do 24 lutego 2017r., Rada LGD ponownie poddała ocenie ww. wniosek i protest.

Posiedzenie Rady LGD

2017-06-02 10:39

Przewodnicząca Rady LGD Pani Żaneta Klonowska informuje, że na podstawie § 10 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Organu Decyzyjnego - Rady Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, w dniu 5 czerwca 2017r. o godz. 18.00 w Jastrowcu odbędzie się Posiedzenie Rady LGD w trybie pilnym w związku z rozstrzygnięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego protestu złożonego do wniosku nr 2/2017/2.2/15 złożonego w naborze 2/2017.

Zaproszenie na Walne Zebranie LGD

2017-06-02 02:24

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Paszowice Pan Sebastian Oszczęda zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Paszowicach.

Kaczawskie wędrowanie Do WoLi w promieniach słońca

2017-05-22 01:15

Doskonała pogoda, wspaniałe widoki, radość i doborowe towarzystwo – tak podsumować można Rajd „Kaczawskie Wędrowanie Do WoLi – Dobków, Wojcieszów, Lipa” zorganizowany w niedzielę 21 maja br. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa oraz Firmę „Active Trip” z Wojcieszowa.

Szkolenie aktywizujące dla liderów Partnerstwa Kaczawskiego

2017-05-19 12:29

Zapraszamy na Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Lider jako katalizator zmiany w społeczności lokalnej” .

Szkolenie odbędzie się w Agroturystyce „Chata Morgana” – Jastrowiec 15, gmina Bolków w dniach 5 i 6 czerwca 2017r. od godz. 9.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu.

UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc (20 osób) zakwalifikowanie się na szkolenie będzie potwierdzone przez LGD po analizie zgłoszeń przesłanych do Biura.

W załączeniu: zaproszenie, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.