Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Pojechaliśmy zobaczyć Geopark

2017-09-19 (181 dni temu)

Członkowie, działacze i liderzy Partnerstwa Kaczawskiego mieli okazję w dniach 13-14 września br. zobaczyć Geopark Kielce. Wyjazd szkoleniowy został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem wyjazdu było promowanie dobrych praktyk, w tym idei geoparków jako innowacyjnej formy wykorzystania walorów geologicznych do promocji danego regionu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.

Informacja o Posiedzeniu Rady

2017-09-18 (182 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, w dniu 25 września 2017r. w poniedziałek o godz. 8.00 , odbędzie się posiedzenie Rady LGD.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Zakończenie naborów wniosków

2017-09-12 (188 dni temu)

W dniu 11 września 2017 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech naborów (nabory nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017) zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna

1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej

10. Świeto Pierogów w Paszowicach

2017-08-28 (203 dni temu)

 W niedzielę 3 września br. odbędzie się X Świeto Pierogów w Paszowicach pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Laureaci konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"-kategoria Kaczawskie Minerały

2017-08-28 (203 dni temu)

W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"- prezentujemy nagrodzone prace w kategorii "Kaczawskie Minerały". Przypomnijmy, że w tej kategorii zakwalifikowało się 17 zdjęć, a Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić 5 z nich. W tej kategorii nie przyznano I miejsca. Nagrodzone zdjecia w wydruku wielkoformatowym można zobaczyć w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.