Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Kaczawskie

2018-06-08 (185 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego Pani Ewelina Rozpędowska zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Zaproszenie na szkolenia dotyczące grantów

2018-06-04 (189 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na

Szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania na projekty grantowe w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:
1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G

Ogłoszenie konkursów grantowych

2018-06-01 (192 dni temu)

Informujemy, że w dniu 23 maja 2018r. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na projekty grantowe w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w trzech przedsięwzięciach:

- 1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G

- 1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G

- 3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G

Termin składania wniosków od 15 do 29 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH

2018-05-24 (200 dni temu)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Zatorska zamieszkała w Godziszowej.

Uzasadnienie:
Pani Anna Zatorska posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

Mściwojów, 24.05.2018r.


Prezes Zarządu
Piotr Pieniążek

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 1/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

2018-05-24 (200 dni temu)

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 1/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.