Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ogłoszenie kolejnych naborów PROW 2014-2020

2017-08-03 (166 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 3 sierpnia 2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna

1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,społecznej i kulturalnej

Uwaga! Ograniczone godziny pracy biura

2017-08-02 (168 dni temu)

W związku z organizacją szkoleń informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów najbliższych naborów, informuejmy, że w dniu 3 sierpnia 2017r. biuro LGD będzie nieczynne w  godz. od 8.00 do godz. 12.30

Za utrudnienia przepraszamy.

Szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Inicjatywy LEADER

2017-07-25 (176 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Konkurs fotograficzny "Kraina Wygasłych Wulkanów"

2017-07-19 (182 dni temu)

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Kraina Wygasłych Wulkanów". Celem konkursu jest promocja obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, w szczególności jego najwiekszych atutów: stożków powulkanicznych i bogactwa geologicznego poprzez pokazanie roznorodności lokalnych minerałów i atrakcji geoturystycznych oraz edukacja mieszkańców obszaru LGD nt. walorów przyrodniczo-krajobrazowych Krainy Wygasłych Wulkanów. Konkurs potrwa do 9 sierpnia br. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy!

Sudecka Zagroda Edukacyjna – Laureatem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

2017-07-19 (182 dni temu)

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Kaczawskie jest Laureatem XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” za przedsięwzięcie w kategorii zespołowej, jaką jest Sudecka Zagroda Edukacyjna. Celem konkursu było wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
Gala finałowa konkursu odbyła się dnia 4 lipca br. w Rezydencji Belweder w Warszawie. Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. W tegorocznej edycji konkursu Rada Programowa wyłoniła 16 finalistów, w tym Stowarzyszenie Kaczawskie za Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.