Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie w Męcince

2018-02-13 (130 dni temu)

12 lutego br. pracownicy naszego Stowarzyszenia zorganizowali Szkolenie/warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Bezpłatne szkolenie odbyło się w Sali Widowiskowej w Męcince w godzinach od 14.00 do 18.00, a udział w nim wzięło 37 osób: przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Męcinka, pan Mirosław Brzozowski.

Informacja

2018-02-09 (134 dni temu)

W związku z organizowanym szkoleniem dla przedsiębiorców i osób chcących założyć przedsiębiorstwo, w dniu 12.02.2018r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne do godziny 13.00.

Szkolenie w Legnickim Polu

2018-02-07 (136 dni temu)

W dniu 06.02.2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla przedsięwzięć:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.
Szkolenie odbyło się w Sali Bankietowej w Legnickim Polu, a udział w nim wzięło 23 osoby. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Legnickie Pole, pan Henryk Babuśka.

Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych i parafii

2018-02-02 (141 dni temu)

Szanowni Państwo,

W związku rozpoczynającym się naborem wniosków Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na

Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla przedsięwzięć:

2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

Spotkanie odbędzie się 06.02.2018 r. w godz. 13.00 – 16.00 w Sali Bankietowej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

XI Kaczawski Jarmark Wielkanocny

2018-02-02 (141 dni temu)

Informujemy, że Gmina Paszowice i Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach organizują 11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny.

Jarmark odbedzie się 25 marca, w Niedzielę Palmową w Paszowicach.

Celem Jarmarku jest promocja naszego regionu, zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów,

prezentacja dorobku kulturalnego związanego ze świętami Wielkiej Nocy, a także pokazanie nas samych – mieszkańców Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Organizatorzy, do aktywnego udziału w Jarmarku zapraszają artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych,

stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, grupy odnowy wsi i zespoły ludowe z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego,

a także szkółkarzy, sadowników, producentów winorośli i kwiatów.

Dla wystawców przygotowano dwa konkursy:

na Stół Wielkanocny,

na baby i inne ciasta wielkanocne

Natomiast  młodsi uczestnicy mogą aktywnie spędzić czas podczas kreatywnych warsztatów plastycznych

lub biorąc udział w konkurencjach rekreacyjnych „Z jajkiem na wesoło”.

Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach:

59 – 411 Paszowice, Paszowice 142 tel. 76 870 11 13;

e-mail swiderska@paszowice.pl