Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy - informacja dla wystawców i zespołów

2017-10-30 (140 dni temu)

Miło nam poinformować, że tegoroczny XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 10 grudnia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Krotoszycach. Zapraszamy więc rękodzielników i artystów z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego do zgłaszania udziału jako wystawcy w tym wydarzeniu. Karta zgłoszeniowa w załączniku. Czekamy również na zgłoszenia zespołów, kolędników, chórów i solistów chcących wystąpić podczas Jarmarku.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 listopada 2017r. – lub do wyczerpania miejsc – faxem, pocztą lub e-mailem:
Gminny Ośrodek Kultury
Paszowice 142, 59-411 Paszowice
Małgorzata Świderska – członek Zarządu Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

Zapraszamy

Powstaje Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

2017-10-18 (152 dni temu)

W dniu 16 października br. przedstawiciele samorządów regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego spotkali się aby podpisać list intencyjny dotyczący utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Deklaracja ta niezbędna jest do rozpoczęcia formalnych działań zmierzających do wpisania regionu Krainy Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO (UNESCO Global Geoparks Network - GGN). Na koordynatora całego procesu wyznaczono Stowarzyszenie Kaczawskie, przed którym stoi teraz wyzwanie przygotowania niezbędnej dokumentacji do sieci GGN.

Starosta Jaworski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Przyroda powiatu jaworskiego w obiektywie"

2017-10-16 (154 dni temu)

Informujemy, że Starosta Jaworski zaprasza mieszkańców Powiatu Jaworskiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Przyroda powiatu jaworskiego w obiektywie", którego głównym celem jest ukazanie piękna i bogactwa naturalnego powiatu jaworskiego. Organizowany konkurs przeznaczony jest zarówno dla fotografii amatorskiej jak i profesjonalnej.

Pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji LSR

2017-10-11 (159 dni temu)

W dniu 10 października br. w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego.
W spotkaniu udział wzięło 11 osób, w tym Prezes LGD - Piotr Pieniążek, członek Zarządu LGD – Małgorzata Świderska, Dyrektor biura LGD - Gabriela Męczyńska, Przewodnicząca Rady LGD- Żaneta Klonowska, Radna LGD – Elżbieta Stachurska, Radna LGD – Ewelina Rozpędowska, - przedstawiciel Urzędu Gminy Paszowice - Agnieszka Bukało, przedstawiciel Urzędu Gminy Legnickie Pole – Kamil Strynkowski, a także pracownicy Biura LGD.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju - zapraszamy do zespołu roboczego

2017-10-06 (164 dni temu)

W związku z wprowadzonymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017 r. i nr 6/4/2017 z dnia 2.10.2017 r. jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego".