Szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Inicjatywy LEADER

2017-07-25 02:26

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Konkurs fotograficzny "Kraina Wygasłych Wulkanów"

2017-07-19 01:48

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Kraina Wygasłych Wulkanów". Celem konkursu jest promocja obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, w szczególności jego najwiekszych atutów: stożków powulkanicznych i bogactwa geologicznego poprzez pokazanie roznorodności lokalnych minerałów i atrakcji geoturystycznych oraz edukacja mieszkańców obszaru LGD nt. walorów przyrodniczo-krajobrazowych Krainy Wygasłych Wulkanów. Konkurs potrwa do 9 sierpnia br. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy!

Sudecka Zagroda Edukacyjna – Laureatem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

2017-07-19 01:29

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Kaczawskie jest Laureatem XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” za przedsięwzięcie w kategorii zespołowej, jaką jest Sudecka Zagroda Edukacyjna. Celem konkursu było wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
Gala finałowa konkursu odbyła się dnia 4 lipca br. w Rezydencji Belweder w Warszawie. Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. W tegorocznej edycji konkursu Rada Programowa wyłoniła 16 finalistów, w tym Stowarzyszenie Kaczawskie za Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD w trybie obiegowym

2017-07-06 12:00

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w dniach 06.07.-10.07.2017r. odbędzie się Posiedzenie Rady w trybie obiegowym zamkniętym w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru wniosku nr 4/2017/3.5/1 przez Fundację Heron pt. „Ścieżka geologiczna „Spacer po dnie morza kredowego” – w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu KWW” złożonego w naborze 4/2017, przedsięwzięcie:3.5 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz informacja o kolejnych naborach

2017-06-29 01:37

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 20 czerwca br. w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ważnym punktem obrad były zaproponowane wcześniej zmiany „Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów”, które po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, bez wniesionych uwag zostały przyjęte jednogłośnie. Kryteria te zostały aktualnie przesłane do weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Województwa. Podczas obrad przedstawiono również podjęte uchwałami Zarządu LGD zmiany do: Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD i Harmonogramu planu komunikacji na 2017r.