Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Współpraca z 3 województwami w ramach Projektu KSOW

2018-06-18 (174 dni temu)

Miło nam poinformować, że zostaliśmy partnerem w Projekcie KSOW pn. "Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”, na który dofinansowanie w wysokości 226 181,34 zł otrzymało zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

Warsztaty przygotowujące do aplikowania o środki w ramach projektów grantowych

2018-06-13 (180 dni temu)

Zapraszamy na warsztaty rozwijające potencjał społeczności lokalnych przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:

1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19.06.2018r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. konkursów grantowych

2018-06-11 (181 dni temu)

Szanowni Państwo – informujemy, że w sobotę 16.06.2018r. podczas szkolenia dot. RODO w siedzibie Stowarzyszenia „NASZE RIO”, po spotkaniu z prawnikiem, w drugiej części od godz. 14.05 do 16.15 pracownicy biura LGD poprowadzą konsultacje dot. Grantów oraz możliwości aplikowania w przyszłych konkursach z zakresu działania 19.2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Spotkanie dotyczyć będzie głównie aplikowania do obecnych konkursów grantowych, w związku z tym prosimy osoby, które już zaczęły przygotowywać wniosek, aby zabrały ze sobą wydruki.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby, zwłaszcza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, instytucji kulturalnych i turystycznych, a także przedstawicieli Gmin, którzy zamierzają aplikować do projektów grantowych.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dot. RODO

2018-06-11 (182 dni temu)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu zmian w zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO
Szkolenie odbędzie się w sobotę 16.06.2018r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia „NASZE RIO” Złotoryja,ul. Marii Konopnickiej 22.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów,
Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja- Gmina Wiejska, oraz Miasta Wojcieszów i Złotoryja

 

Odbyły się szkolenia dot. konkursów grantowych

2018-06-08 (184 dni temu)

W dniach 6 -7 czerwca br. pracownicy Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowali szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania na projekty grantowe w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:
1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G