Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zakończenie naborów wniosków na projekty grantowe

2018-07-02 (161 dni temu)

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
1.1 Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i Promocja dobrych praktyk
1.2 Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno- edukacyjnej
3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
Łącznie w konkursach wpłynęło 13 wniosków na kwotę 307 512 zł. przy limicie wszystkich dostępnych środków 300 000 zł.

 

Operacja własna nr 2/2018/OW – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

2018-06-28 (164 dni temu)

W związku z umieszczeniem w dniu 24.05.2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.06.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Operacja własna nr 1/2018/OW – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

2018-06-28 (164 dni temu)

W związku z umieszczeniem w dniu 24.05.2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.06.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na teren powiatu złotowskiego

2018-06-25 (168 dni temu)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" wraz
z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Krajna Złotowska, LGD Zielone Bieszczady) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, który zaplanowany jest w dniach 3-5 lipca 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”.
Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w lokalnym browarze, w Gospodarstwie Agroturystycznym Hawaje, warsztaty rękodzielnicze a także degustacja potraw tradycyjnych dla Krajny Złotowskiej.
Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Partnerów, reprezentujących trzy sektory, członków Zarządu, przedstawicieli Rad Programowych, Liderów lokalnych, młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
76 872 87 18.

Przeszkoleni z RODO

2018-06-19 (173 dni temu)

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wiele się o tym ostatnio mówi, zwłaszcza, że od 25 maja br. przepisy RODO mają pełne zastosowanie. A stosować się do nich muszą niemal wszyscy - w tym również organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, ochotnicze straże pożarne czy koła łowieckie. Organizacje takie muszą spełnić szereg obowiązków, które płyną z treści norm zawartych w nowym rozporządzeniu. I nie ważne czy dana organizacja skupia 7 czy 170 osób… RODO musi być wdrożone. Problem rodzi się, gdy jest to mała organizacja, dysponująca bardzo małym budżetem i szeregiem ograniczeń komunikacyjnych. Jak więc odnaleźć się w RODO?
Naprzeciw takim lokalnym problemom wyszło Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, które w swych strukturach skupia wiele organizacji pozarządowych.