Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zakończenie naborów wniosków

2017-09-12 (127 dni temu)

W dniu 11 września 2017 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech naborów (nabory nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017) zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna

1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej

10. Świeto Pierogów w Paszowicach

2017-08-28 (141 dni temu)

 W niedzielę 3 września br. odbędzie się X Świeto Pierogów w Paszowicach pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Laureaci konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"-kategoria Kaczawskie Minerały

2017-08-28 (141 dni temu)

W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"- prezentujemy nagrodzone prace w kategorii "Kaczawskie Minerały". Przypomnijmy, że w tej kategorii zakwalifikowało się 17 zdjęć, a Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić 5 z nich. W tej kategorii nie przyznano I miejsca. Nagrodzone zdjecia w wydruku wielkoformatowym można zobaczyć w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Laureaci konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"-kategoria Wulkany i atrakcje Geoturystyczne

2017-08-28 (141 dni temu)

W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"- prezentujemy nagrodzone prace w kategorii "Wulkany i atrakcje Geoturystyczne". Przypomnijmy, że w tej kategorii zakwalifikowały się 34 prace, a Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić 7 z nich. Nagrodzone zdjecia w wydruku wielkoformatowym można zobaczyć w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

„Kraina Wygasłych Wulkanów” w obiektywie - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i Wystawa pokonkursowa w Dobkowie

2017-08-28 (142 dni temu)

W dniu 17 sierpnia 2017r. w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” odbyło się posiedzenie Komisji, które rozstrzygnęło konkurs fotograficzny „Kraina Wygasłych Wulkanów”. Przypomnijmy, że Konkurs fotograficzny „Kraina Wygasłych Wulkanów” został ogłoszony 19 lipca br. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Łącznie wpłynęło 55 prac, 3 z nich nie spełniło wymogu właściwego miejsca zamieszkania, a jedno zostało wycofane. W Kategorii „Wulkany i Atrakcje Geoturystyczne” zakwalifikowały się 34 prace, a w kategorii „Kaczawskie Minerały” zakwalifikowało się 17 fotografii.