Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie DODR na konferencję

2017-11-14 (125 dni temu)

W imieniu organizatorów - Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszamy na konferencję "Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" w dn. 16 listopada 2017 o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Czaplach.

Szczegóły w załączniku.

Posiedzenie Rady LGD

2017-11-14 (125 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady LGD Pani Żaneta Klonowska zwołuje posiedzenie Rady na wezwania Zarządu Województwa do wyjaśnień i prośbę o opinię Rady na dzień 22 listopada na godz. 13.00 w Biurze LGD w Mściwojowie.

Spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych

2017-11-10 (129 dni temu)

Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Jeleniogórski organizuje spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych ( dotacje, wsparcie finansowe, bezpłatne szkolenia, doradztwo formalno-prawne itp.).
Spotkanie dobędzie się 23.11.2017 (czwartek) o godz. 10:00 w Villa Greta w Dobkowie.

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

2017-11-02 (137 dni temu)

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na organizowany „XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w Pałacu w Krotoszycach w niedzielę - 10 grudnia 2017r. od godz. 12.00.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego- spotkania informacyjno-konsultacyjne

2017-10-31 (139 dni temu)

Od 25 października br. pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” przeprowadzają spotkania informacyjno - konsultacyjne na terenie Partnerstwa Kaczawskiego pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego". Spotkania wynikają z potrzeby opracowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z wprowadzonymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017r. i nr 6/4/2017r.z dnia 2.10.2017 r. Zmian należy również dokonać w procedurach wyboru operacji, kryteriach wyboru operacji i harmonogramie naborów, aby dostosować je do zmienionych ostatnio przepisów prawa – nowelizacja Ustawy RKLS z dn. 20.02.2015r. która obowiązuje od 2 września br. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RKLS z dn. 10.08.2017r., które weszły w życie 9 września br.