Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie

2017-09-21 (118 dni temu)

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD zaprasza na Szkolenie pt. Wykorzystanie zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – kryterium horyzontalne PROW 2014-2020, realizowane w ramach projektu szkoleniowego, finansowanego ze środków PROW 2014- 2020 w ramach KSOW, dla Lokalnych Grup Działania z terenu Dolnego Śląska w tym pracowników biur oraz potencjalnych beneficjentów środków wydatkowanych za pośrednictwem LGD oraz mieszkańców obszaru.

Zaproszenie na konferencję

2017-09-21 (118 dni temu)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI pn. „WSIE TEMATYCZNE JAKO IDEA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I EKONOMICZNEJ ORAZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA DOLNOŚLĄSKICH WSI”, która odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) w godz. 11.00 –16.00 w sali Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - AGRO obiekt hotelowy (parter) przy ul. Zwycięskiej 8a.

Szkolenie Rady LGD

2017-09-20 (119 dni temu)

W dniu 19 września br. od godz. 10.00 odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. W szkoleniu wzięli też udział pracownicy biura, którzy również odpowiadają za prawidłowe wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Pojechaliśmy zobaczyć Geopark

2017-09-19 (120 dni temu)

Członkowie, działacze i liderzy Partnerstwa Kaczawskiego mieli okazję w dniach 13-14 września br. zobaczyć Geopark Kielce. Wyjazd szkoleniowy został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem wyjazdu było promowanie dobrych praktyk, w tym idei geoparków jako innowacyjnej formy wykorzystania walorów geologicznych do promocji danego regionu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.

Informacja o Posiedzeniu Rady

2017-09-18 (120 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, w dniu 25 września 2017r. w poniedziałek o godz. 8.00 , odbędzie się posiedzenie Rady LGD.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.