Szkolenie Rady LGD

2017-09-20 08:14

W dniu 19 września br. od godz. 10.00 odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. W szkoleniu wzięli też udział pracownicy biura, którzy również odpowiadają za prawidłowe wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Pojechaliśmy zobaczyć Geopark

2017-09-19 02:11

Członkowie, działacze i liderzy Partnerstwa Kaczawskiego mieli okazję w dniach 13-14 września br. zobaczyć Geopark Kielce. Wyjazd szkoleniowy został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem wyjazdu było promowanie dobrych praktyk, w tym idei geoparków jako innowacyjnej formy wykorzystania walorów geologicznych do promocji danego regionu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.

Informacja o Posiedzeniu Rady

2017-09-18 12:00

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, w dniu 25 września 2017r. w poniedziałek o godz. 8.00 , odbędzie się posiedzenie Rady LGD.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Zakończenie naborów wniosków

2017-09-12 02:18

W dniu 11 września 2017 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech naborów (nabory nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017) zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna

1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej

10. Świeto Pierogów w Paszowicach

2017-08-28 12:20

 W niedzielę 3 września br. odbędzie się X Świeto Pierogów w Paszowicach pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.