Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja o Posiedzeniu Rady

2018-05-04 (50 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w związku ze złożonym w dniu 30 kwietnia 2018r. protestem (nabór nr 9/2018), w dniu 11 maja 2018r. w piątek o godz. 8.00, odbędzie się posiedzenie Rady. Spotkanie rozpocznie się ponowną oceną wniosku w ramach autokontroli, do oceny którego złożono protest.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji własnych LGD

2018-05-04 (50 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br., podczas Posiedzenia Rady LGD, odbędzie się ocena operacji własnych LGD w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ogłoszenie - konkurs na specjalistę ds. organizacyjno-promocyjnych

2018-04-27 (57 dni temu)

Stowarzyszenie "LGD Parterstwo Kaczawskie" ogłasza konkurs na specjalistę ds.  organizacyjno-promocyjnych.

Przygotowania do kolejnych konkursów

2018-04-23 (61 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” otrzymał w ubiegłym tygodniu akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odnośnie zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w styczniu br. dokumentów:
• Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,
• Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
• Procedury wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020,
• Kryteriów wyboru operacji własnych LGD wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.
W związku z powyższym biuro LGD aktualnie przygotowuje się do ogłoszenia na przełomie maja i czerwca br. naborów na projekty grantowe. Planowane są również szkolenia informacyjne i warsztaty z pisania wniosków grantowych.

Ogłoszenie wyników kolejnych naborów wniosków w ramach LSR 2016-2023

2018-04-18 (66 dni temu)

 Na posiedzeniu Rady LGD w dniach 22 marca i 12 kwietnia 2018 r. 13 członków Rady oceniło w sumie 27 wniosków, spośród których 26 zostało wybranych do finansowania.