Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wyjazd LGD na Ziemię Krasnostawską

2018-08-28 (103 dni temu)

W ubiegłym tygodniu (20-22 sierpnia 2018r.) odbył się drugi już wyjazd przedstawicieli naszej LGD do kolejnego partnera w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Tym razem gościliśmy na Lubelszczyźnie, w powiecie krasnostawskim, obejmującym Lokalną Grupę Działania Krasnystaw Plus.

Wyniki Konkursów Grantowych

2018-08-13 (119 dni temu)

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 6 sierpnia 2018 r. 11 członków Rady oceniło w sumie 13 wniosków  o powierzenie grantu na kwotę 307 512 zł. przy limicie wszystkich dostępnych środków 300 000 zł., spośród których 12 zostało wybranych do finansowania.

Ocena Rady operacji własnych LGD

2018-08-13 (119 dni temu)

Informujemy, że Rada Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" na Posiedzeniu Rady LGD w dniu  6 sierpnia 2018r. pozytywnie oceniła wnioski złożone przez Zarząd LGD na operacje własne.

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do LGD Krasnystaw Plus

2018-08-07 (125 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” wraz z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Krajna Złotowska, LGD Zielone Bieszczady) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus, który zaplanowany jest w dniach 20-22 sierpnia 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

2018-07-30 (133 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 6 sierpnia 2018r. o godz. 8.00 dla naborów granatowych przeprowadzonych w terminie od 15 do 29 czerwca 2018r.