Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 2/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

2018-05-24 (30 dni temu)

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 2/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH

2018-05-21 (33 dni temu)

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedyna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Imię i Nazwisko: Anna Zatorska

Miejsce zamieszkania: Godziszowa

Mściwojów, 21.05.2018r.

Prezes Zarządu
Piotr Pieniążek

 

Posiedzenie Rady ws. złożonego protestu

2018-05-14 (40 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja 2018r. o godz. 8.00, w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie złożonego protestu (nabór 9/2018).

Odbyło się szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-14 (40 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbyło się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadził pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Aplikacja ma usprawnić proces przeprowadzania  naboru wniosków i ich oceny. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.

Szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-07 (47 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbędzie się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z  aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadzi pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON.

 Aplikacja do obsługi naborów LGD
to kompleksowe narzędzie informatyczne zapewniające uproszczenie i usprawnienie procesu naboru i oceny wniosków. Zawiera narzędzie generatora wniosków, które pozwala stosować własne wzory wniosków do projektów grantowych co ułatwia mieszkańcom aplikowanie. Z kolei członkowie rady w trakcie oceny korzystają z elektronicznej karty oceny tworzonej w formie przyjaznej ankiety. Pracownicy biura sprawują nadzór nad całym procesem. W spójnym panelu zarządzania mogą kontrolować postępy naboru i oceny, a wszystkie niezbędne dokumenty (pisma, oryginały kart oceny, listy wniosków czy listy rankingowe) generują się automatycznie. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.