Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Laureaci konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"-kategoria Wulkany i atrakcje Geoturystyczne

2017-08-28 (203 dni temu)

W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"- prezentujemy nagrodzone prace w kategorii "Wulkany i atrakcje Geoturystyczne". Przypomnijmy, że w tej kategorii zakwalifikowały się 34 prace, a Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić 7 z nich. Nagrodzone zdjecia w wydruku wielkoformatowym można zobaczyć w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

„Kraina Wygasłych Wulkanów” w obiektywie - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i Wystawa pokonkursowa w Dobkowie

2017-08-28 (203 dni temu)

W dniu 17 sierpnia 2017r. w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” odbyło się posiedzenie Komisji, które rozstrzygnęło konkurs fotograficzny „Kraina Wygasłych Wulkanów”. Przypomnijmy, że Konkurs fotograficzny „Kraina Wygasłych Wulkanów” został ogłoszony 19 lipca br. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Łącznie wpłynęło 55 prac, 3 z nich nie spełniło wymogu właściwego miejsca zamieszkania, a jedno zostało wycofane. W Kategorii „Wulkany i Atrakcje Geoturystyczne” zakwalifikowały się 34 prace, a w kategorii „Kaczawskie Minerały” zakwalifikowało się 17 fotografii.

Zaproszenie na wyjazd szkoleniowy do Geoparku Kielce

2017-08-23 (208 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na wyjazd szkoleniowy organizowany dla członków i liderów LGD Partnerstwo Kaczawskie do Geoparku Kielce w dn. 13-14 września 2017r.

Konkurs EKOLeader LGD

2017-08-22 (209 dni temu)

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza do zgłoszenia opisu operacji o charakterze proekologicznym do nieodpłatnego Konkursu dla Lokalnych Grup Działania pn. „EkoLeader LGD”. Opisy dobrych praktyk mogą dotyczyć przedsięwzięć o charakterze społecznym, gospodarczym i inwestycyjnym, zrealizowanych w poprzedniej lub aktualnej perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy na Wystawę fotograficzną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej podczas Kaczawskich Warsztatów Artystycznych

2017-08-22 (209 dni temu)

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2017r. w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, które rozstrzygnęło Konkurs fotograficzny „Kraina Wygasłych Wulkanów”. Do konkursu zgłosiło się 15 osób, a łączna liczba nadesłanych zdjęć to 55 szt. Spośród 51 zakwalifikowanych fotografii, Komisja postanowiła nagrodzić 12 – o największej wartości estetycznej i edukacyjnej. Fotografie te są aktualnie zlecone do wydruku wieloformatowego, a następnie na stałe zostaną umieszczone w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w celach edukacyjno-promocyjnych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, jednak nie zdradzamy jeszcze ich nazwisk.