Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny

2018-03-16 (216 dni temu)

W imieniu organizatorów zapraszamy na 11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny w Paszowicach. Jarmark odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25 marca br. Szczegóły na plakacie.

Posiedzenie Rady

2018-03-15 (217 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, w dniu 22 marca 2018r. w czwartek o godz. 8.00, odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady LGD dla naborów 8/2018; 9/2018; 10/2018; 11/2018 przeprowadzanych w terminie od 15 lutego do 2 marca 2018r..

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Przewodnicząca Rady

Żaneta Klonowska

Zakończono kolejne nabory wniosków

2018-03-05 (228 dni temu)

W dniu 2 marca 2018 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów nr:

8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018

zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”.

Kraina Wygasłych Wulkanów jako atrakcja Targów Turystycznych we Wrocławiu

2018-02-28 (232 dni temu)

W dniach od 23 do 25 lutego br. odbyła się 10. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych i Czasu Wolnego we wrocławskiej Hali Stulecia. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” otrzymało do dyspozycji stoisko pod szyldem Dolnego Śląska, dzięki czemu przez trzy dni mogliśmy promować Krainę Wygasłych Wulkanów, nasze lokalne atrakcje, zabytki, ofertę warsztatową, ofertę noclegową i gastronomiczną oraz Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.

Partnerstwo Kaczawskie podsumowało miniony rok - Warsztat Refleksyjny

2018-02-26 (235 dni temu)

21 lutego br. w Pałacu Krotoszyce odbył się Warsztat Refleksyjny, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, z którego rekomendacje muszą znaleźć się w sprawozdaniu rocznym z poziomu osiągniecia poszczególnych wskaźników.
W warsztacie wzięło udział 24 osób, a wśród nich przedstawiciele Zarządu LGD Partnerstwo Kaczawskie, pracownicy biura LGD. przedstawiciele Rady LGD i Komisji Rewizyjnej oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia reprezentujący poszczególne sektory i grupy interesu. Swój czas na podsumowanie dotychczasowej pracy LGD znaleźli również beneficjenci dotychczasowych naborów oraz wójtowie: gminy Złotoryja - pani Maria Leśna, gminy Krotoszyce – pani Beata Castaneda Trujillo, gminy Mściwojów – pan Mariusz Foryś oraz burmistrz miasta Wojcieszów – pan Sławomir Maciejczyk. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego - pani Aleksandra Banaszak z Wydziału Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości oraz trzy osoby z sąsiedniego LGD – Partnerstwo Izerskie. Moderatorem warsztatów był Pan Mariusz Wachowicz z Warszawy, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych.