Nowe wzory dokumentów

2017-11-14 12:12

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r. Wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html.

Zaproszenie DODR na konferencję

2017-11-14 11:57

W imieniu organizatorów - Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszamy na konferencję "Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" w dn. 16 listopada 2017 o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Czaplach.

Szczegóły w załączniku.

Posiedzenie Rady LGD

2017-11-14 11:53

Informujemy, że Przewodnicząca Rady LGD Pani Żaneta Klonowska zwołuje posiedzenie Rady na wezwania Zarządu Województwa do wyjaśnień i prośbę o opinię Rady na dzień 22 listopada na godz. 13.00 w Biurze LGD w Mściwojowie.

Spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych

2017-11-10 08:01

Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Jeleniogórski organizuje spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych ( dotacje, wsparcie finansowe, bezpłatne szkolenia, doradztwo formalno-prawne itp.).
Spotkanie dobędzie się 23.11.2017 (czwartek) o godz. 10:00 w Villa Greta w Dobkowie.

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

2017-11-02 12:44

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na organizowany „XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w Pałacu w Krotoszycach w niedzielę - 10 grudnia 2017r. od godz. 12.00.