Ogłoszenie wyników pierwszych naborów wniosków w ramach LSR 2016-2023

2017-03-30 08:49

W dniu 24 lutego 2017 r.  zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach czterech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w zakresach: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

1/2017 - 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2/2017 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3/2017 - 3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
4/2017 - 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.

Drugie posiedzenie Rady LGD

2017-03-17 08:06

Informujemy, że wczorajsze posiedzenie Rady  LGD "Partnerstwo Kaczawskie" trwało od godz. 9.00 do godz. 16.00 i zostało przerwane w związku z niewyczerpaniem porządku obrad.

Posiedzenie zostanie wznowione w dniu 23 marca 2017 o godz.8.00 w biurze LGD w Mściwojowie.

Przewodnicząca Rady Żaneta Klonowska

Pierwsze posiedzenie RADY LGD

2017-03-09 11:04

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że pierwsze posiedzenie Rady LGD, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. w czwartek w Siedzibie LGD w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 54, o godz.9.00.

Wnioski o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR

2017-03-01 08:19

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Lista złożonych wniosków w pierwszych naborach w ramach PROW 2014-2020

2017-02-27 01:57

W dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach czterech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w zakresach: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru LGD.