Zarząd

W skład Zarządu wchodzą (zmiana z dniem 21 czerwca 2016r.):

  • Piotr Pieniążek - Prezes Zarządu
  • Rabska Anna - Wiceprezes
  • Męczyńska Gabriela - Skarbnik
  • Świderska Małgorzata - Członek Zarządu

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Rada w ramach PROW 2014-2020:

W dniu 7 grudnia 2015r.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”  powołało nowy skład Rady Stowarzyszenia, która następnie się ukonstytuowała:

1. Marek Janas - wicperzewodniczący - g. Bolków
2. Anna Zabawa - g. Krotoszyce
3. Iwona Wesołowska - g. Legnickie Pole, wybrana 7.12.2016r.
4. Arleta Gregulska – Oksińska - g. Męcinka
5. Elżbieta Stachurska - g. Mściwojów, wybrana 7.12.2016r.
6. Kazimierz Rogowski - g. Paszowice
7. Marzena Szkutnik - sekretarz - g. Pielgrzymka
8. Grzegorz Rokitnicki -  g. Ruja, wybrany 7.12.2016r.
9. Ewelina Rozpędowska - g. Świerzawa
10. Zofia Pyż - wicperzewodnicząca - g. Wądroże Wielkie
11. Sławomir Kosz - m. Wojcieszów
12. Piotr Janczyszyn - g. Zagrodno
13. Żaneta Klonowska - przewodnicząca - g. Złotoryja
14. Tadeusz Owczarek - m. Złotoryja

 

Komisja rewizyjna

W dniu 7 grudnia 2015r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” powołało nowy skład Komisji Rewizyjnej, która następnie się ukonstytuowała:

  • Sławomir Maciejczyk – Przewodniczący
  • Agnieszka Dec – Członek
  • Marek Kluwak – Członek

 

Partnerzy LGD- gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie":

Bolków,
Krotoszyce,
Legnickie Pole (od 23 czerwca 2015r)
Męcinka,
Mściwojów,
Paszowice,
Pielgrzymka,
Ruja (od 23 czerwca 2015r),
Świerzawa,

Wądroże Wielkie,
Wojcieszów,
Zagrodno,

Złotoryja - gmina wiejska
Złotoryja - miasto (od 23 czerwca 2015r).

MAPA naszej LGD od 23 czerwca 2015r.

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader - Nasz Partner w ramach projektu współpracy

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader zrealizowaliśmy projekt pn. "Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej" w ramach działania "421 Wdrażanie projektów współpracy". Nasze działania polegały na rozbudowie infrastruktury służącej turystom i lokalnym społecznościom na obszarze poszczególnych LGD oraz przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych. Elementy małej infrastruktury turystycznej usprawnią ruch pieszo-rowerowy przy najatrakcyjniejszych zasobach przyrodniczo-kulturowych naszych regionów.

Zapraszamy do Powiatu Grodziskiego! Na stronie internetowej naszego Partnera znajdziecie Państwo wszelkie informacje o walorach turystycznych Ziemi Grodziskiej www.szgleader.pl