Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Pierwszy beneficjent rozpoczyna działalność

2017-11-29 12:23

Miło nam poinformować, że pierwszy beneficjent rozpoczął już działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedsięwzięcie 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.
Szczęśliwcem jest pan Wawrzyniec Paluch z Wojcieszyna w Gminie Pielgrzymka, który w lutym br. złożył w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie wniosek o przyznanie pomocy na kwotę 100 000zł., na operację pt. „Punkt apteczny Pod Ostrzycą – wyposażenie w sprzęt, meble oraz wprowadzenie nowej oferty turystycznej i produktu lokalnego na bazie zasobów Krainy wygasłych Wulkanów”.
Dnia 17 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Aptecznego "Pod Ostrzycą'' w budynku Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce. W wydarzeniu tym uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. pan Tomasz Sybis - Wójt gminy Pielgrzymka, ksiądz Franciszek Wróbel, Wioletta Piątek – kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce oraz pracownicy, sołtysi, rodzina oraz pracownicy naszego biura – Małgorzata Dubrowska i Marta Cieślak.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach prowadzenia działalności.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -