Pierwszy beneficjent rozpoczyna działalność

2017-11-29 12:23

Miło nam poinformować, że pierwszy beneficjent rozpoczął już działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedsięwzięcie 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.
Szczęśliwcem jest pan Wawrzyniec Paluch z Wojcieszyna w Gminie Pielgrzymka, który w lutym br. złożył w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie wniosek o przyznanie pomocy na kwotę 100 000zł., na operację pt. „Punkt apteczny Pod Ostrzycą – wyposażenie w sprzęt, meble oraz wprowadzenie nowej oferty turystycznej i produktu lokalnego na bazie zasobów Krainy wygasłych Wulkanów”.
Dnia 17 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Aptecznego "Pod Ostrzycą'' w budynku Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce. W wydarzeniu tym uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. pan Tomasz Sybis - Wójt gminy Pielgrzymka, ksiądz Franciszek Wróbel, Wioletta Piątek – kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce oraz pracownicy, sołtysi, rodzina oraz pracownicy naszego biura – Małgorzata Dubrowska i Marta Cieślak.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach prowadzenia działalności.