Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji LSR

2017-10-11 10:44

W dniu 10 października br. w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego.
W spotkaniu udział wzięło 11 osób, w tym Prezes LGD - Piotr Pieniążek, członek Zarządu LGD – Małgorzata Świderska, Dyrektor biura LGD - Gabriela Męczyńska, Przewodnicząca Rady LGD- Żaneta Klonowska, Radna LGD – Elżbieta Stachurska, Radna LGD – Ewelina Rozpędowska, - przedstawiciel Urzędu Gminy Paszowice - Agnieszka Bukało, przedstawiciel Urzędu Gminy Legnickie Pole – Kamil Strynkowski, a także pracownicy Biura LGD.
Wprowadzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego związane jest z wprowadzonymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017 r. i nr 6/4/2017 z dnia 2.10.2017 r. Zebrani pracowali więc nad dostosowaniem wskaźników z LSR do nowo obowiązujących wskaźników zawartych w sprawozdaniu z realizacji LSR zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017, a także nad zmianą innych dokumentów, które również należy dostosować do zmienionych ostatnio przepisów prawa (nowelizacja Ustawy RKLS z dn. 20.02.2015r, która obowiązuje od 2 września br. oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RKLS z dn. 10.08.2017r., które weszły w życie od 9 września br.).
Zarząd Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” dziękuje wszystkim uczestnikom za udział
w spotkaniu oraz cenne uwagi przy aktualizacji LSR.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -