Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Laureaci konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"-kategoria Kaczawskie Minerały

2017-08-28 11:38

W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Kraina Wygasłych Wulkanów"- prezentujemy nagrodzone prace w kategorii "Kaczawskie Minerały" :) Przypomnijmy, że w tej kategorii zakwalifikowało się 17 zdjęć, a Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić 5 z nich. W tej kategorii nie przyznano I miejsca. Nagrodzone zdjecia w wydruku wielkoformatowym można zobaczyć w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -