Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Na dnie morza kredowego – czyli przygoda z piaskiem i kamieniem w wiosce tematycznej Czaple

2017-06-27 02:31

Liderzy wiejscy z terenu Partnerstwa Kaczawskiego, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także mieszkańcy, którzy działają lub chcą aktywnie działać w swoich lokalnych środowiskach – wszyscy oni mieli okazję wziąć udział w niezwykle ciekawym szkoleniu, jakie miało miejsce dnia 24 czerwca br. w Czaplach, w Gminie Pielgrzymka.
Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Wioska tematyczna – sposób na lokalną aktywność” zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie poprowadziła pani Ewelina Szkutnik, Sołtys wsi Czaple oraz pan Arkadiusz Kręcichwost, działacz i mieszkaniec z Czapli.
Celem wizyty było zapoznanie uczestników z ideą aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez ukazanie procesu tworzenie wsi tematycznej, a także ideą przedsiębiorczości społecznej opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych – piasku i kamienia.
Szkolenie rozpoczęło się przywitaniem uczestników przez pracowników biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” i przybliżenie zgromadzonym informacji o działalności Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” oraz informacji o Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Następnie, pani Ewelina Szkutnik omówiła przygotowaną prezentację „Od pomysłu do Wsi tematycznej, czyli przedsiębiorczo z Piaskiem i Kamieniem”.
Ten ciekawy pokaz ukazał uczestnikom szkolenia drogę, jaką aktywni działacze wsi Czaple musieli pokonać, aby dziś cieszyć się ogromnym sukcesem Wsi Tematycznej Czaple. Droga ta pełna była różnego rodzaju szkoleń, wyjazdów, spotkań, rozmów, udziałów w konkursach, realizacji wielu projektów i kreowania coraz to nowszych pomysłów. Nadmieńmy, że w 2015 r. Czaple zostały mianowane „Najpiękniejszą Wsią Dolnego Śląska”. Ponadto wieś za swoje działania otrzymała nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP. Dziś, Wieś Czaple to wieś sukcesu. Wieś, o której „głośno”. Wieś, którą odwiedza ogromna liczba grup szkolnych, przedszkolnych, a także indywidualni turyści i rodziny z dziećmi. Mieszkańcy wspólnie przygotowali niespotykaną w regionie, bogatą i interesującą ofertę, która zawiera m.in. warsztaty artystyczne z wykorzystaniem piasku i kamienia, gry terenowe, Olimpiadę Flinstonów, lekcje w terenie, zwiedzanie zakładu obróbki kamienia, zwiedzanie malowniczo położonego, najstarszego w Polsce kamieniołomu czy też podpłomyki i archeologiczne wykopaliska (więcej informacji na stronie www.czaple.info). Wycieczki do Czapli cieszą się ogromną popularnością – to tu można dotknąć przeszłości, sięgającej milionów lat, kiedy to krajobraz wypełniało morze pełne morskich, kredowych stworzeń. Dziś w Czaplach, każdy może bardzo łatwo znaleźć piękne skamieniałości – wystarczy podnieść kamień, a większość z nich ma odbitą skamielinę.
Kolejnym etapem naszego szkolenia był właśnie spacer po „dnie morza kredowego”, czyli wizyta w kopalni piaskowca „Czaple”. Pani Ewelina i pan Arkadiusz zaprowadzili nas do niezwykłego miejsca, gdzie wszędzie roztaczały się hałdy złoto-żółtego piasku, niczym olbrzymia piaskownica. To tu, miliony lat temu znajdowało się dno morza kredowego. I rzeczywiście – po podniesieniu „co drugiego” kamienia, uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć przepiękne odciski dawnych „żyjątek”, a także „wciśnięte” w skały muszelki, które są częścią naszej przeszłości sięgającej milionów lat. Następnie zeszliśmy do najstarszego kamieniołomu w Polsce – widok był niesamowity.
Po obiedzie wzięliśmy udział w grze terenowej (tzw. Quest). Była to lekcja w terenie prowadzona w formie aktywnej zabawy, podczas której poznaliśmy historię czaplańskich lasów opisaną na mini ścieżce krzyży oraz informacje o geologii, ukryte na Kamiennym Skwerku. Kolejny punkt naszej wizyty stanowiły warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem piasku i kamienia, rezultatem których były przepiękne, własnoręcznie wykonane piaskowe świece żelowe. Świece będą wspaniałą pamiątką z naszej wizyty w piaskowych Czaplach.
Na koniec zaproszono nas do ogrodu, gdzie pod wiatą każdy uczestnik wyrobił ciasto na podpłomyki. Ciasto należało rozwałkować i położyć na gorącym kamieniu. Podpłomyki z musem jabłkowym były wyśmienite!
Pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę podczas szkolenia. Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas szkolenie zaowocuje w przyszłości równie ciekawą, oryginalną i silnie rozwijającą się wioską tematyczną na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. Dzięki spotkaniu w Czaplach wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć, że dobrze przemyślana wioska tematyczna ma sens i szanse dużego powodzenia, a największym sekretem jej sukcesu są mieszkańcy – aktywni, chętni do pracy, pomysłowi i otwarci na współpracę. I tego wszystkim naszym działaczom i liderom życzymy.
Dziękujemy również pani Ewelinie Szkutnik i panu Arkadiuszowi Kręcichwost za bardzo sprawne, ciekawe i wzorowe przeprowadzenie naszego szkolenia, a paniom z KGW Czaple - za smaczny obiad. Szkolenie oceniamy jako bardzo udane i potrzebne dla podbudowania naszych społeczników i zachęcenia ich do dalszego, aktywnego działania.
Tekst: Marta Cieślak

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -