Projekt „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”.

2017-06-21 12:21

Kompass Consulting zaprasza do udziału w projekcie „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk 2014-2020.

Projekt skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat i osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.
Organizator dodatkowo zapewnia bezpłatny udział w kursach i szkoleniach zakończonych certyfikatem, stypendia szkoleniowe i stażowe, pokrycie kosztów egzaminów i badań wstępnych, wyżywienie i zwroty kosztów dojazdu.
Pierwszeństwo udziału w projekcie dla kobiet i osób niepełnosprawnych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza. Projekt obejmuje 3 powiaty - legnicki, jaworski oraz złotoryjski.
Całe wsparcie otrzymane w ramach projektu jest bezpłatne!
Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem zewnętrznym Vocational Competence Certificate w zakresie branż, wtórnych wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” http://portal.zielonypotencjal.pl/.
Informacja o zielonych miejscach pracy znajdująca się w dokumencie „Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim”.
Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach oraz pod nr tel. tel. 519 764 235 oraz 510-798-142