Zapraszamy na szkolenie "Wioska tematyczna - sposób na lokalną aktywność"

2017-06-08 12:59

Szkolenie aktywizacyjne dla liderów wiejskich szczególnie z grup defaworyzowanych, członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, którzy działają lub chcą aktywnie działać w swoich lokalnych środowiskach na terenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com lub pocztą do dn. 20.06.2017

szczegółowy program i formularz w załączeniu