Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Lokalni Liderzy przeszkoleni

2017-06-08 09:24

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało w dniach 05-06.06.br. bezpłatne szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Lider jako katalizator zmiany w społeczności lokalnej”. Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu organizowania i prowadzenia procesów rozwijających zaangażowanie społeczności lokalnych i zostało zorganizowane w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dwudniowe szkolenie odbyło się w Agroturystyce „Chata Morgana” w Jastrowcu, a prowadzone było przez pana Damiana Deca. W warsztatach udział wzięło 17 osób. Byli to m.in. przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi, radni gmin, pracownicy gmin, lokalni liderzy, a także osoby, które dopiero szukają wiedzy i pomysłów - jak zacząć działać w środowisku swojej wsi czy miasteczka. Ponadto w szkoleniu udział wzięły pracownice Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Małgorzata Dubrowska i Marta Cieślak.
Szkolenie rozpoczęło się w dniu 05.06.2017r. prezentacją pani Gabrieli Męczyńskiej, Dyrektor Biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”. Prezentacja wprowadzająca dotyczyła historii naszego Stowarzyszenia i programu Leader na terenie Partnerstwa Kaczawskiego oraz założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 i możliwości aplikowania o środki. Kolejne moduły poprowadził pan Damian Dec.
Uczestnicy szkolenia przez dwa dni nabywali wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji lidera lokalnego, metod i technik diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej oraz pobudzania aktywności społecznej, a także budowania zaangażowania i środowiska współpracy. Szkolenie odbywało się w formie warsztatów i ćwiczeń, dzięki którym wszystkie osoby mogły dojść do bardzo ważnych przemyśleń, wniosków, a nawet podpowiedzi rozwiązań problemów w swoim lokalnym środowisku. Dodatkowym rezultatem szkolenia jest wzajemne poznanie się, integracja, a co za tym idzie - nabycie nowych kontaktów i pomysłów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a także materiały promocyjne LGD.
Podając dobre przykłady zmian w lokalnych środowiskach nie sposób było pominąć wieś Dobków i aktywność Stowarzyszenia „Dobków” i Stowarzyszenia Kaczawskiego. Z uwagi na niedaleką odległość po zakończonym szkoleniu liderzy mogli osobiście zapoznać się z efektami wieloletniej pracy członków tych stowarzyszeń i odwiedzić Sudecką Zagrodę Edukacyjną, „Galerię pod Aniołem” i „Kaczawską Chatę Chleba” u państwa Rudnickich w Dobkowie. Był to pomysł pani Haliny Marzec – liderki – seniorki z Dobkowa, aby w drodze powrotnej ze szkolenia uczestnicy mogli jeszcze „na żywo” zobaczyć przykłady ciekawych lokalnych działań. Następną szansą na podglądnięcie pracy liderów będzie kolejne szkolenie organizowane przez LGD – tym razem w wiosce tematycznej w gminie Pielgrzymka – w Czaplach – Wiosce Piasku i Kamieni, gdzie 24 czerwca będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej oferty zajęć i warsztatów prowadzonych w ramach tej inicjatywy. Na to szkolenie zgłosić się mogą wszyscy chętni mieszkańcy Partnerstwa Kaczawskiego, którzy wypełnią formularz dostępny na stronie LGD. Będzie to kolejna okazja do aktywizacji i integracji mieszkańców Partnerstwa, którym na sercu leży los ich małych ojczyzn.
Pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę podczas szkolenia. Miałyśmy przyjemność poznać wielu naprawdę wyjątkowych i ciekawych ludzi, którzy poprzez swoje pomysły, wiarę i otwartość z pewnością podejmą się nowych, wartościowych wyzwań. Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas szkolenie pomoże w tym i w przyszłości przyniesie efekty.
Podziękowania kierujemy również do pana Damiana Deca za bardzo sprawne, ciekawe i pomysłowe przeprowadzenie warsztatów i różnego rodzaju ćwiczeń. Dziękujemy również państwu Izabeli i Dariuszowi Chajutin, właścicielom Agroturystyki „Chata Morgana”, za wzorowe przygotowanie naszego pobytu, a zwłaszcza za wyjątkowo smaczne, zdrowe, domowe posiłki oraz niesamowitą atmosferę.
Tekst: Marta Cieślak

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -