Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy na Rajd "Kaczawskie Wędrowanie Do WoLi"

2017-05-12 12:40

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa zapraszają na Rajd „Kaczawskie Wędrowanie Do WoLi”
w niedzielę 21 maja 2017 r. – zbiórka w 3 miejscach startu o godz. 10.00

Rajd odbywa się na szlakach i bezdrożach Gór i Pogórza Kaczawskiego. Celem rajdu jest popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Krainy Wygasłych Wulkanów oraz integracja i aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie

Uczestnicy rajdu mają do wyboru trzy trasy rajdowe:
I trasa – Dobków – Leśny Staw – Dobków
II trasa - Wojcieszów – Leśny Staw – Wojcieszów
III trasa - Lipa – Leśny Staw – Lipa

Informujemy, że ok. godz. 12.00 - 14.00 na mecie rajdu – nad Leśnym Stawem odbędzie się podsumowanie rajdu przy wspólnym ognisku, podczas którego zostaną przeprowadzone konkursy wiedzy o Krainie Wygasłych Wulkanów. Planowany czas powrotu – ok. godz. 17.00.

Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Rajdu oraz przepisy o prawidłowym zachowaniu się w lasach, rezerwatach, ruchu drogowym itp.

Udział w Rajdzie jest bezpłatny. Dojazd do miejscowości będących punktami startowymi we własnym zakresie. Uczestnicy wycieczki ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają przewodników na trasach rajdu oraz poczęstunek na ognisku.

Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane będą do 18 maja 2017r. w Stowarzyszeniu LGD Partnerstwo Kaczawskie, mailem: lgd.kaczawskie@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy!

UWAGA! W wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych rajd może zostać odwołany.
W razie małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie ograniczenie rajdu do 2 tras,
w zależności od zainteresowania.

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Zdjęcia

  •  -