Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza nabór wniosków w KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE X – edycja 2017

2017-04-27 10:37

Informujemy, że Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, kluby do składania propozycji projektowych w konkursie grantowym w ramach środków z programu „Działaj lokalnie” Organizację mogą ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 6.000 zł na realizację ciekawych inicjatyw angażujących mieszkańców. Wnioski można składać w generatorze od 13 kwietnia do 13 maja 2017 r. na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE: 55.000 zł
Maksymalna wysokość dotacji: do 6.000 zł

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Jeśli chcesz zrobić coś ciekawego w swojej gminie, chcesz zaktywizować społeczność lokalną i masz pomysł jak to zrobić, to konkurs grantowy Działaj Lokalnie jest właśnie dla Ciebie. Napisz nam o czym marzysz, co i w jaki sposób chcesz zrealizować i jak zaangażujesz mieszkańców w projekcie. Wystarczy, że do 13 maja 2017 r. wypełnisz wniosek dostępny w internetowym generatorze. Nim jednak zaczniesz koniecznie przeczytaj regulamin i weź udział w spotkaniu, które już niebawem dla Ciebie zorganizujemy:

1. SPOTKANIE INFORMACYJNE – 21 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Złotoryja przy Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja
2. SPOTKANIE INFORMACYJNE – 25 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 (II piętro, sala konferencyjna)
KONSULTACJE INDYWIDUALNE – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie m. in. w obiekcie edukacyjnym zwanym Sudecką Zagrodą Edukacyjną w Dobkowie (Dobków 66, 59-540 Świerzawa) – wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny z koordynatorem.

Zdjęcia

  •  -