Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Pierwsze posiedzenie RADY LGD

2017-03-09 11:04

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że pierwsze posiedzenie Rady LGD, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. w czwartek w Siedzibie LGD w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 54, o godz.9.00.

Zdjęcia

  •  -