Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Generator wniosków na stronie ARIMR będzie zawieszony!!!

2017-02-07 05:03

UWAGA! Dostaliśmy dzisiaj pismo w sprawie zawieszenia z dniem 21 lutego br. działania generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 oraz sposobu postępowania przy ocenie wniosków sporządzonych z jego wykorzystaniem, a także udostępnienia pomocniczego narzędzia do wypełnienia tabel finansowych biznesplanu.

w zał. pismo w tej sprawie.

Zdjęcia

  •  -