Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Mściwojowie

2019-09-11 12:00

W poniedziałek 9 września 2019 r. w Urzedzie Gminy w Mściwojowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii i gmin w zawiązku z planowanym terminem naboru nr 17/2019 dla przedsięwzięcia 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Ponadto podczas spotkania szczegółowo zostały omówione warunki ubiegania się o grant, który po rezygnacji dotychczasowego grantobiorcy jest dostępny na kwotę 22 850 zł - ogłoszenie nr 4/2019/G.

Spotkanie poprowadziła Gabriela Męczyńska - dyrektor Biura LGD.

W załączeniu prezentacje ze szkolenia.
Dziękujemy Panu Wójtowi Mariuszowi Foryś za udostępnienie Sali narad, a uczestnikom za udział.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -