Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy wystawców do udziału w XIII Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym

2019-09-11 09:21

Informujemy, że 8 grudnia br. odbędzie się XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy w Pałacu w Krotoszycach.
Chętni wystawcy mogą zgłaszać się pod nr tel. 76 870-11-13 lub mailowo: lgd.kaczawskie@gmail.com
Jarmark będzie współfinansowany z środków budżetowych Powiatu Jaworskiego.
Zapraszamy.