Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na wyjazd do Geoparku Łuk Mużakowa

2019-05-15 09:35

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza głównych interesariuszy tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, tj. przedstawicieli samorządów lokalnych (wójtów, burmistrzów, starostów lub osoby wytypowane przez nich), Lasów Państwowych z obszaru działania LGD oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w tworzenie geoparku na WYJAZD STUDYJNY DO GEOPARKU ŁUK MUŻAKOWA,który odbędzie się w piątek 7 czerwca 2019r.

WYJAZD z parkingu przy Stadionie Miejskim w Złotoryi, ul. Sportowa 7, o godz. 7.30.

W programie:

9:30 - przyjazd do Cegielni w Klein Kolzig - spotkanie z przedstawicielami geoparku i nadleśnictwa, zwiedzanie trasy geoturystycznej w Dawnej Kopalni Babina, obiad w Gospodzie Mużakowskiej, zwiedzanie parku Nochten Findlingspark

20:00 – powrót do Złotoryi.

Formularze zgłoszeniowe (w załączeniu) prosimy nadsyłać na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów 54 do 3 czerwca 2019 r. do godz.15.00. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz przedstawicielstwo każdej z gmin członkowskich! Udział w wyjeździe jest bezpłatny!

Zdjęcia

  •  -