Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konkurs na Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

2021-03-23 05:11

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na „Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Celem konkursu jest umocnienie, identyfikacja i promocja lokalnej marki Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów poprzez wytypowanie 8 Geogadżetów promujących i budujących wizerunek regionu.
Region Gór i Pogórza Kaczawskiego wyróżnia się niezwykłą różnorodnością geologiczną, szczególnie ciekawe są skały i wzgórza będące pozostałością aż trzech okresów aktywności wulkanicznej. To z tego powodu region od lat zwany jest Krainą Wygasłych Wulkanów, a od 2017 r. rozpoczęto wdrażać ideę Geoparku.
Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów to obszar, gdzie unikatowe dziedzictwo geologiczne stanowi filar promocji i rozwoju. Jednak działalność geoparku nie ogranicza się tylko do popularyzacji geologii, jego celem jest również promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

W konkursie uczestniczyć mogą lokalni rękodzielnicy, artyści, wytwórcy produktów użytkowych, którzy zamieszkują i prowadzą działalność gospodarczą na terenie Partnerstwa Kaczawskiego: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

Nagrodą będzie zlecenie dla autorów wybranych Geogadżetów ich wykonania w terminie do 15 CZERWCA 2021r. Maksymalna kwota zamówienia jednego rodzaju Geogadżetu to 2500 zł brutto, przy czym cena jednostkowa jednego Geogadżetu nie może przekroczyć 50 zł brutto. Zamówienie będzie składane na minimum 50 sztuk, przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie.

 

 Zgłaszanie prac trwa od 24.03.2021r. do 23.04.2021r. (do godz.15.00). Geogadżety należy dostarczyć wraz z formularzem pod adres:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - Mściwojów 54. Decyduje termin fizycznego dostarczenia Geogadżetów.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.04.2021r.
Przewidywany termin realizacji zlecenia wykonania nagrodzonych Geogadżetów od 04.05.2021 do 15.06.2021 r.

Szczegóły oraz kryteria konkursowe znajdują się w Regulaminie konkursu.

Zapoznaj się z Księgą znaku Geoparku KWW, która  określa zasady stosowania symbolu oraz elementów graficznych -   Tu możesz pobrać pakiet zawierający nasze logo w najbardziej popularnych formatach (takżę w postaci wektorowej) i podstawowych wersjach kolorystycznych.

 

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”. Projekt ten współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Zdjęcia

  •  -