Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie do projektu "Ekoszansa w Uniwersytetach Ludowych"

2021-02-19 07:35

Mieszkańców powiatu jaworskiego i złotoryjskiego zapraszamy w imeiniu organizatorów do projektu "Ekoszansa w Uniwersytetach Ludowych". Szczegóły znajdują się w załączonym plakacie oraz na stronie Ośrodka Twórczych Działań Edukacyjnych www.zielonaedukacja.pl.

Zdjęcia

  •  -