Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Petycja o zwiększenie alokacji środków na wdrażanie LSR w nowej perspektywie

2021-02-03 09:22

Szanowni Państwo -dołączyliśmy do akcji zbierania podpisów pod petycją z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie alokacji środków na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w nowej perspektywie unijnej, rażąco bowiem spada o blisko 70% !!! Jeżeli uważacie, że to słuszny postulat PROSIMY O WSPARCIE I PODPISANIE SIĘ POD TĄ PETYCJĄ.
SPRAWA JEST PILNA. Petycję podpisujemy wchodząc na ten link: http://chng.it/gpTBd7SjKf