Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2023 STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE”

2021-01-04 10:07

Witamy w Nowym Roku,
życząc Państwu wszelkiego dobra i zdrowia,
w nadziei na szybki powrót do normalności,
zabieramy się do pracy, więc:

Zapraszamy do wypełnienia corocznej ankiety na potrzeby przygotowania się do Warsztatu refleksyjnego za 2020 rok.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 31 stycznia 2021 r.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5EfG6KjzCNJMi-v73_t7z5geB-j4GlYPamRrCSrLXYffZzQ/viewform?fbclid=IwAR3acXig8IgsRyAIWhc-oYiG3dP7Orv2wwowBk-H73InvmJYxD6FgRlzY48

 

Zdjęcia

  •  -