Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szcześliwego Nowego Roku 2021

2020-12-31 11:19

Niech Nowy Rok 2021 przyniesie zdrowie oraz nadzieję na lepsze czasy....

Szczęśliwego Nowego Roku 2021

życzą Zarząd oraz Pracownicy Biura

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Zdjęcia

  •  -