Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Geopółki w ramach projektu MARLO

2020-12-30 01:22

Informujemy, że w ramach realizowanego projektu „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” będzie można uzyskać od naszego Stowarzyszenia GeoPółkę reklamową z logo Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Informację kierujemy do lokalnych restauracji, pensjonatów, hoteli, punktów informacji turystycznej, galerii, zagród edukacyjnych z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, które prowadzą działalność gospodarczą min. sprzedając swoje wyroby i/lub innych producentów/rękodzielników lokalnych (wyjątek mogą stanowić instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe prowadzące Punkty Informacji Turystycznej).

Prosimy zgłaszać chęć bezpłatnego otrzymania i zawieszenia takiej półki u Państwa. Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy 40 najbardziej optymalnych miejsc min. biorąc pod uwagę specyfikę podmiotu, ruch turystyczny w okolicy, posiadany certyfikat Geoparku, kolejność zgłoszeń czy też członkostwo w LGD.

Dzięki GeoPółkom chcemy promować i wzmacniać marki Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – lokalnych producentów i ich produkty. Drewnianą półkę o wymiarach 70 cm x 70 cm trzeba będzie zawiesić i umieścić na niej np. produkty spożywcze, rękodzieło, produkty kosmetyczne, ulotki turystyczne – swoje i lokalnych wytwórców tylko z obszaru LGD. W ten sposób na terenie całego Partnerstwa Kaczawskiego pojawią się identyczne, pięknie wykonane półki promujące naszych lokalnych producentów oraz Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.

Zapraszamy do zgłaszania się do Biura LGD do 15 stycznia 2021r. na załączonym formularzu (może być skan).

Wybrane podmioty poinformujemy telefonicznie o przyznaniu GeoPółki, a po podpisania umowy użyczenia Geopółki (wzór w załączeniu), umówimy się na odbiór półki bezpośrednio u wykonawcy w Męcince.

 

Projekt współpracy pod tytułem „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej
z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -