Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dot. projektu „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”

2020-10-08 12:00

Dnia 6 października 2020r. odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, które dotyczyło realizacji nowego projektu LGD pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” oraz spraw różnych.
Wydarzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie i poprzedzone było spotkaniem zorganizowanym przez Julię Jankowską i Marcina Jaśkiewicza ze Stowarzyszenia Kaczawskiego, a przeznaczone było dla osób z branży turystycznej z naszego regionu oraz przedstawicieli samorządu, którzy zajmują się turystyką i promocją. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym również Paweł Kisowski, Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa, lokalni rękodzielnicy, wytwórcy i producenci produktów spożywczych.
Pani Julia Jankowska, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego i Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz Marcin Jaśkiewicz, edukator i przewodnik w Sudeckiej Zagrodzie – przedstawili propozycje ulepszenia współpracy lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej, rękodzielników i wytwórców poprzez m.in. rozbudowanie listy mailingowej, zaproszenie do utworzonych dwóch grup na Facebooku, bieżące informacje osób i podmiotów o projektach z LGD oraz innych, promowanie wizerunku całego regionu, zwiększenie rozpoznawalności marki Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów oraz graficzne ujednolicenie materiałów promocyjnych, wymianę produktów i pozyskanie miejsc na prezentacje swojego produktu, prezentacja produktów w galeriach/punktach informacji, udział w imprezach organizowanych przez innych, wzajemną promocję i wymianę materiałów promocyjnych, współpracę samorządu z mieszkańcami i biznesem, stworzenie regionalnej pamiątki, wymianę doświadczeń. Poruszony również został temat Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu, które prawdopodobnie odbędą się w lutym 2021r. Chętni mogli wstępnie zadeklarować chęć uczestnictwa i zaproponować rodzaj zajęć, jakie przeprowadzą podczas Targów.
W czasie spotkania Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz Marta Cieślak, pracownik biura, przedstawiły informacje dotyczące projektu pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”. Omówione zostały cele i terminy projektu, kryteria przyjmowania uczestników i poszczególne działania. Dokonano również konsultacji w sprawie propozycji rezygnacji z jednego z wydarzeń tego projektu (Festiwal Produktu Lokalnego) w związku z pandemią COVID-19. Od strony uczestników padły następujące propozycje zamiany tej pozycji na: podkładki śniadaniowe do pensjonatów i restauracji z lokalnymi atrakcjami lub zwiększenie nakładu katalogu produktów lokalnych, ale w języku niemieckim. Po spotkaniu uczestnicy mogli pobrać formularze zgłoszeniowe do projektu oraz dopytać o jego szczegóły.

Projekt współpracy pod tytułem „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD Wrzosowa Kraina, LGD Szlakiem Granitu oraz LGD Partnerstwo Kaczawskie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -