Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Historia Partnerstwa Kaczawskiego tematem wystawy fotograficznej oraz 5-lecie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

2020-09-28 02:11

25 września br., w pięknych wnętrzach Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pn. ”Historia Partnerstwa Kaczawskiego”.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród członków obydwu stowarzyszeń, jak również przyjaciół z regionu. Na sztalugach pięknie wyeksponowano 25 zdjęć związanych z historią Partnerstwa Kaczawskiego: wspólne wyjazdy studyjne oraz spotkania liderów i osób związanych z Partnerstwem, bal na 10-lecie Partnerstwa, Konferencja podsumowująca Program Leader w perspektywie PROW 2007-2013, a także historyczne zdjęcia prac adaptacyjno-remontowych Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz zdjęcia odbudowanego obiektu i prowadzonych w nim zajęć. Ulewny deszcz pokrzyżował pierwotne plany organizatorów, aby wystawa była plenerowa, bo przygotowane tablice są odporne na warunki atmosferyczne i mają na długo zdobić mury, płoty i wnętrza Sudeckiej Zagrody.
Piątkowe popołudnie wypełnione było więc ogromem wspomnień i refleksji, a to również za sprawą piątych urodzin Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia Kaczawskiego. Prezes Ewelina Rozpędowska zakończyła swoją ośmioletnią, bardzo owocną, a zarazem ciężką pracę jako Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, a jej miejsce, w drodze wyborów, zajęła pani Agata Rudnicka, mieszkanka Dobkowa, od lat mocno związana z Partnerstwem Kaczawskim. Nowy Zarząd kształtuje się następująco: Agata Rudnicka, Waldemar Tłusty, Beata Castaneda-Truillo, Julia Jankowska i Krzysztof Kowalczyk. Wybrano również Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, do której weszli: Gabriela Męczyńska, Ewelina Rozpędowka i Mariusz Foryś.
Podziękowania dotychczasowej prezes Ewelinie Rozpędowskiej złożyli Burmistrzowie: Złotoryi – pan Robert Pawłowski i Świerzawy – pan Paweł Kisowski oraz Wójt Gminy Mściwojów – pan Mariusz Foryś i Wójt Gminy Jeżów Sudecki – pan Edward Dudek, a także przedstawicielki Zarządu LGD: pani Małgorzata Świderska i Gabriela Męczyńska oraz pracownicy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z panią Dyrektor – Julią Jankowską na czele.
Informujemy, że wystawa jest dostępna w dniach pracy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Zapraszamy.
Wystawa „Historia Partnerstwa Kaczawskiego” współorganizowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -