Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Rusza projekt „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją”

2020-09-17 08:00

Kaczawscy rękodzielnicy i wytwórcy lokalnych produktów spożywczych – to coś dla Was. Budowanie marki lokalnej, współpraca, sieciowanie, promocja, certyfikacja, warsztaty, spotkania, nowe znajomości. A wszystko to zawiera nowy projekt przygotowany z myślą o Was przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Projekt rusza już niebawem - 11 września br. Piotr Pieniążek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz Gabriela Męczyńska, Skarbnik LGD, podpisali we Wrocławiu Umowę na realizację projektu współpracy 7 Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”. Jedną z Lokalnych Grup Działania będzie właśnie Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, obejmujące swym działaniem 14 gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja. Projekt zakończy się na wiosnę 2021r.
Ten duży projekt współpracy ma za zadanie zrealizować cel - Zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7-miu partnerów (LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD Wrzosowa Kraina, LGD Szlakiem Granitu oraz LGD Partnerstwo Kaczawskie). Będzie więc on skierowany do lokalnych wytwórców i rękodzielników w celu zbudowania/wzmocnienia 7 marek lokalnych z Dolnego Śląska oraz promowania produktów i usług z obszaru poszczególnych LGD na turystycznej mapie Polski.
Projekt zakłada organizację ciekawych warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów, a także wykonanie polsko-angielskiego katalogu produktów lokalnych i gadżetów promocyjnych, w tym nowo wykreowanych przez uczestników warsztatów.
Ten innowacyjny i zintegrowany projekt to również duża dawka wymiany doświadczeń i wzajemna integracja wśród lokalnych wytwórców, a także promocja ich wyrobów, współpraca i sieciowanie usług. Zaplanowane w projekcie działania pozwolą na bezpośrednie wsparcie lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników, a także pojawiających się na rynku lokalnych producentów żywności.
Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przyjmuje formularze zgłoszeniowe do 9 października br. Można je przesyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów lub na adres mailowy: lgd.kaczawskie@gmail.com. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione do końca września br. Formularze znajdują się poniżej.
W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie wytwórcy z obszaru 14-tu gmin Partnerstwa Kaczawskiego. Pierwszeństwo mają członkowie LGD, a drugim kryterium przyjmowania uczestników jest posiadanie Certyfikatu Jakości Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów. Pod uwagę będzie brany również fakt, aby do projektu zakwalifikowali się rękodzielnicy i/lub producenci lokalnych produktów spożywczych z terenu każdej z naszych gmin, w związku z tym kolejność zgłoszeń też będzie miała znaczenie.
Projekt współpracy pod tytułem „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Zdjęcia

  •  -