Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Targowisko Mój Rynek w Wądrożu Wielkim zaprasza

2020-08-05 09:31

Zapraszamy lokalnych i regionalnych wytwórców i producentów rolnych, rzemieślników, handlarzy odzieżą do zapełniania swoimi produktami stoisk Targowiska, a mieszkańców z terenu gminy i okolic do zakupów.

Targowisko w Wądrożu Wielkim czynne jest od poniedziałku do soboty, z pominięciem dni świątecznych, w godzinach 5.00 — 14.00. Handel na targowisku jest ZWOLNIONY Z OPŁATY targowej

- Handel na Targowisku jest obecnie nieodpłatny ze względu na realizację tej inwestycji ze środków unijnych. Dzięki pozyskanej przez Gminę dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało dogodne i nowoczesne miejsce do rozwoju przedsiębiorczości i promocji produktów lokalnych. Chcemy, aby targowisko było odwiedzane przez mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale całego regionu zainteresowanych zakupem zdrowej i ekologicznej żywności. Zapraszam lokalnych wytwórców i producentów rolnych do zapełniania Targowiska swoimi produktami. – mówi Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Osoby zainteresowane handlem na naszym nowoczesnym targowisku zachęcamy do kontaktu telefonicznego 76 887 43 23 lub e-mailowego: j.jagiello@wadrozewielkie.pl

Dokładna lokalizacja i regulamin Targowiska znajduje się na stronie internetowej Urzędu – Zakładka NASZA GMINA – Targowisko MÓJ RYNEK.

Zdjęcia

  •  -
  •  -