Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

2019-12-23 09:14

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, pełen uroku i radości.

To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom.

W tym pięknym czasie życzymy, by te Święta były okresem pojednania i spokoju.

Niechaj Nowy Rok przyniesie zdrowie, pogodę ducha oraz spełnienie marzeń.

życzą

Zarząd oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Zdjęcia

  •  -