Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

WEEKEND BEZ ŚNIEŻKI - spotkanie w Karkonoskim Parku Narodowym

2019-12-02 12:27

A może nie na Śnieżkę?
W piątek 29 listopada br. w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego zorganizowała spotkanie z liderami organizacji działających w Kotlinie Jeleniogórskiej, by rozmawiać o tym jak przekonać gości, że oprócz Śnieżki i Szrenicy w Kotlinie Jeleniogórskiej i sąsiednich pasmach górskich jest wiele atrakcji i miejsc godnych odwiedzenia. Na to spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych samorządów, mediów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, w tym Dorota Goetz ze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Ducha Gór” i firm działających w branży turystycznej, przewodnicy oraz przedstawiciele prężnie działających w regionie zabytków. Na to spotkanie zaproszono również przedstawicieli z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego promowanego pod hasłem Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów: Julię Jankowską z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, Marzenę Szkutnik z wioski tematycznej Czaple – Wioska Piasku i Kamieni, oraz Gabrielę Męczyńską ze Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie". W trakcie spotkania Dyrektor KPN Andrzej Raj przedstawił obecną sytuację, statystyki z przepływu turystów w Karkonoszach oraz wynikające z tego powodu zagrożenia dla przyrody. Zadeklarował również wsparcie sąsiadujących z Parkiem partnerów w promocji ich oferty turystycznej i wydarzeń. Ponadto pani Justyna Wierzchucka z KPN zaproponowała kilka narzędzi wspólnej promocji i pomysłów na przekierowanie wzmożonego ruchu turystycznego bardziej na północ – min. na tereny Gór Kaczawskich i Izerskich. Spotkanie to ma zapoczątkować ścisłą współpracę między Parkiem Narodowym a innymi podmiotami w zakresie opracowania narzędzi do wspólnej promocji i wymiany informacji.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -