Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych

2019-12-02 11:53

UWAGA! Wystawcy!
Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych na imprezach plenerowych!
Zakazuje się sprzedaży na naszym Jarmarku w Krotoszycach alkoholu:
-z niewiadomego źródła (bez banderoli),
-bez kasy fiskalnej,
-bez właściwej koncesji/zezwolenia!
Szczegóły w zał. piśmie i ulotce!

Zdjęcia

  •  -