Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konkursy podczas Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

2019-11-18 10:43

Informujemy, że podczas tegorocznego Jarmarku zostaną przeprowadzone dwa konkursy: na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” oraz na „Pamiątkę świąteczną od Górala Kaczawskiego”. Nagrody i wyróżnienia będą z pewnością miłą formą podziękowania za aktywne zaangażowanie się w przygotowanie tego wspaniałego przedświątecznego spotkania.
W załączeniu – regulaminy konkursów.

Zdjęcia

  •  -