Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dwudniowy zjazd na zakończenie projektu „Kaczawska inicjatywa”

2019-09-11 10:58

W dniach 5-6 września br. odbył się dwudniowy zjazd warsztatowy pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach realizacji operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie p.n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zjazd odbył się w Pałacu w Grobli i był ostatnim, czternastym wydarzeniem z tego projektu. W zjeździe udział wzięło 28 uczestników projektu, koordynator projektu Marta Cieślak oraz Małgorzata Malec, moderator warsztatów.
Pani Małgorzata Malec z Galerii Rozwoju z Wrocławia przeprowadziła w ciągu dwóch dni niezwykle ciekawe i inspirujące warsztaty aktywizująco-integracyjne oraz umiejętności psychospołecznych. Uczestnicy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem, pomysłowością i wzajemną życzliwością. Warsztaty stanowiły bardzo dobry punkt kończący projekt, który został bardzo dobrze podsumowany. Były więc wspomnienia ze wspólnych wyjazdów, spotkań, ale też wymiana doświadczeń, odczuć i pomysłów na przyszłe działania. Zjazd był dużą dawką aktywizacji i integracji pań z 14-tu gmin Partnerstwa Kaczawskiego, nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Jak wynika z wypowiedzi oraz podsumowanych ankiet, uczestnicy są bardzo wdzięczni za przeprowadzony projekt, dzięki któremu zostali zaktywizowani, zintegrowani z innymi, wiele się dowiedzieli, wyszli z domu i odwiedzili piękne miejsca Krainy Wygasłych Wulkanów.
W pierwszym dniu zjazdu odbyły się również warsztaty Nordic Walking przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora - Piotra Kaczmarskiego z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking ze Złotoryi. Panie były zachwycone. Wszyscy uczestnicy otrzymali kijki Nordic Walking, zakupione w ramach projektu, a Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking przekazało książeczki informacyjne. Wieczorem wszyscy uczestnicy zjazdu spotkali się na kolacji integracyjnej.
Dziękujemy Małgorzacie Malec i Piotrowi Kaczmarskiemu za profesjonalne i ciekawe przeprowadzenie warsztatów, zaangażowanie i wspaniały kontakt z grupą. Uczestnicy wyrażali bardzo duże zadowolenie i wdzięczność za tak pożytecznie spędzony czas. Dziękujemy również właścicielom Pałacu w Grobli, państwu Grażynie i Marianowi Warsińskim oraz pani Marcie Warsińskiej za niezwykłe przyjęcie naszej grupy, przyjazną atmosferę, przepyszne posiłki i bardzo dobrą współpracę zarówno na etapie organizacji zjazdu, jak i w czasie naszego pobytu.

 Fot. Krystyna Rybicka, Marta Cieślak

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -