Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą

2019-08-12 08:05

W związku z planowanym terminem naboru od 18.09.2019 do 04.10.2019 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
na
Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące m.in. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
które odbędzie się w środę 4 września 2019 r. o godz. 10.00 – 14.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Spotkanie poprowadzi Bartłomiej Raczek.
UWAGA! Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com lub telefonicznie: tel. 76 872 87 18, najpóźniej do dnia 3 września do godz. 12.00.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

 

Zdjęcia

  •  -