Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kolejny milion dla Partnerstwa Kaczawskiego

2019-07-10 12:00

Miło nam poinformować, że  28 czerwca 2019r. po 3 latach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Zarząd Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie", w osobach Prezesa Piotra Pieniążka i Skarbnika - Gabrieli Męczyńskiej, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim kolejny Aneks nr 7 do umowy ramowej. Tym razem na 11 %- owy bonus czyli: na 1 100 000 zł dodatkowych środków na przedsiębiorczość oraz na dodatkowe 200 000 zł na projekty współpracy!!

Uzyskanie dodatkowych środków dla naszego regionu było możliwe dzięki osiągnięciu w wysokim stopniu wskaźników zaplanowanych do realizacji w tzw. 1. kamieniu milowym, czyli realizacji 1 etapu strategii w latach 2016-2018r. Udało się to dzięki wzorowej pracy Biura LGD, Rady LGD i Zarządu oraz dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, członkami Lokalnej Grupy Działania, a także z beneficjentami.

Cieszymy się bardzo, że dzięki naszej pracy ponad 1 milion dodatkowych środków trafi do naszych mieszkańców, a jednocześnie dziękujemy wszystkim za wsparcie i przyjazną atmosferę w pracy nad realizacją założeń naszej strategii

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -