Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące tworzonego Geoparku

2019-06-11 09:52

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kaczawskim zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów i jego wstąpienia do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Inicjatywa Leader daje nam finansowe możliwości, aby wesprzeć budowę i rozwój Geoparku poprzez udział w tegorocznych konkursach i grantach organizowanych przez LGD na:
- Operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska
- Inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego

Spotykamy się w poniedziałek 24 czerwca, w godz. 10:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie

UWAGA: Wszyscy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o wypełnienie formularza do dnia 17 czerwca 2019. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail do dnia 19 czerwca 2019. Ilość uczestników spotkania jest ograniczona ze względu na warsztatowe metody pracy - organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia/przekierowania na listę rezerwową zgłoszeń ponadliczbowych.
Formularz pod linkiem:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOJl8R-bGu8mzwwR…/viewform

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -