Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów w Muchowie

2019-05-31 12:35

Uczestnicy Akademii Kaczawskich Liderów spotkali się po raz kolejny aby przeprowadzić diagnozę potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej. Warsztaty odbyły się w Pałacyku w Muchowie 28 maja 2019 r. Wydarzenie poprowadził pan Damian Dec, z którym Kaczawscy Liderzy mieli przyjemność się już spotkać na pierwszym wydarzeniu animacyjnym, które odbyło się w lutym w Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich.
Uczestnicy pełni energii i chęci do działania aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dowiedzieli się m.in. Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę? Poznali formy prowadzenia diagnozy oraz jej proces. Ciekawym doświadczeniem była gra edukacyjna „Chłopska szkoła biznesu” Uczestnicy podzieleni na trzy zawody: piekarz, tkacz i kowal musieli współpracować aby osiągnąć cel. Uczestnicy mogli sprawdzić się w roli przedsiębiorcy, ćwiczyć szybkie podejmowanie decyzji, ćwiczyć umiejętność tworzenia i realizacji strategii działań , rozwinąć zdolność analitycznego myślenia. Kaczawscy Liderzy rozwiązywali również test „Kim jesteś w swojej społeczności?”.
Serdecznie dziękujemy panu Damianowi Dec za świetnie przeprowadzone warsztaty oraz Pałacykowi w Muchowie za udostępnienie sali oraz za przygotowanie poczęstunku.

Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -