Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kaczawscy Liderzy w Czaplach - Wiosce Piasku i Kamienia

2019-05-15 09:44

W sobotę 11.05.2019 r. uczestnicy Akademii Kaczawskich Liderów wzięli udział w wydarzeniu animacyjnym p.n. „Wieś tematyczna – czyli przedsiębiorczo w Krainie Wygasłych Wulkanów. Czaple – Wioska Piasku i Kamienia”.
Wydarzenie animacyjne rozpoczęło się od prezentacji, którą przedstawiła p. Marzena Szkutnik – wiceprezes Fundacji Heron. Uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje wieś tematyczna w Czaplach oraz poznali dobre przykłady projektów realizowanych na trenie wsi m.in.:
- Ścieżka geologiczna "Spacer po dnie morza kredowego" w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu Krainy Wygasłych Wulkanów", projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie",
- Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czaplach – realizacja przez Gminę Pielgrzymka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka” Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym) oraz zagospodarowanie terenu wokół wykonane przez mieszkańców,
- Rower Gminny, czyli bezobsługowa wypożyczalnia rowerów oraz wytyczenie trasy rowerowej Ostrzyca – Czaple – realizacja przez Gminę Pielgrzymka ze środków RPO WD oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby; Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w ramach projektu partnerskiego pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”,
- "Tematyczne miejsce turystyczne w Wiosce Piasku i Kamienia" - projekt współfinansowany
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie",
- Jasionkowa chata, czyli budowa nowego obiektu turystycznego w Czaplach - projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie",
- Nowe auto Flinstonów zakupione w ramach projektu grantowego pn. "Promocja KWW poprzez wydanie przewodnika oraz widokówek i kalendarza oraz stworzenie nowej atrakcji turystycznej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania przez "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".
Następnie Kaczawscy Liderzy wyruszyli w teren na rowerach (Rower Gminny). Uczestnicy zwiedzili najciekawsze miejsca w Czaplach: zwałkę, kamienną bramę, szlak geologiczny, żwirownię oraz pracownię rzeźbiarską Pana Ryszarda Makowskiego. Trasa była dość trudna i wymagająca, ale to nie zrażało nikogo – wszyscy byli zauroczeni pięknymi widokami. Kolejnym punktem wydarzenia były warsztaty : skalne ogródki oraz podpłomyki, a na zakończenie gra terenowa. To był bardzo inspirujący i aktywny dzień!
Dziękujemy Fundacji Heron za świetnie zorganizowane wydarzenie animacyjne oraz pyszny poczęstunek.
Wydarzenie animacyjne dla Kaczawskich Liderów odbyło się w ramach operacji własnej nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -