Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się spotkanie warsztatowe „Bądźmy aktywni” w Wądrożu Wielkim

2019-03-13 10:55

W dniu 12 marca br. odbyło się spotkanie wprowadzajaco-warsztatowe „Bądźmy aktywni” w ramach realizacji operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Było to już trzecie z czternastu wydarzeń z tego projektu i odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim. W spotkaniu udział wzięło 37 osób, które ukończyły 60 r.ż. lub mają niepełnosprawność w stopniu lekkim z terenu gmin: Wądroże Wielkie, Mściwojów, Krotoszyce, Legnickie Pole i Ruja. Uczestnicy mieli zapewniony transport busem, poczęstunek w formie ciasta, napoi i kanapek, a na koniec każdy otrzymał ekologiczną, bawełniana torbę na zakupy.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez panią Gabrielę Męczyńską, Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, a także od przekazania informacji nt. działalności Stowarzyszenia „Lokalna grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Następnie, pani Marta Cieślak, pracownik biura LGD i koordynator projektu, zapoznała uczestników z projektem i programem kolejnych wydarzeń.
Warsztaty poprowadziła pani Małgorzata Malec z Galerii Rozwoju z Wrocławia, wykfalifikowany trener, moderator i animator działań lokalnych. Uczestnicy mieli okazję poznać się, zintegrować i zaktywizować oraz odpowiedzieć na ważne pytania: czym mogę podzielić się z innymi, co mogę dać swojej społeczności lokalnej, czy warto być aktywnym w swojej miejscowości, jak być aktywnym. Grupa opowiedziała o swoich miejscowościach w przestrzeni „wczoraj-dziś-jutro” i omówiła czynniki zaangażowania społecznego. Uczestnicy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i doskonałą współpracą w grupach. Wymienili się swoimi doświadczeniami i ciekawymi pomysłami na działania w swojej miejscowości.
Serdecznie dziękujemy pani Elżbiecie Jedleckiej, Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie, za udostepnienie sali, jak również pani Sołtys Wądroża Wielkiego Zofii Skuratko, za przygotowanie sali. Podziękowania kierujemy również do kierowcy busa, który bezpiecznie przewiózł uczestników.
Operacja własnawspółfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -