Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Bezpłatne zajęcia ekologiczne w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej

2019-01-10 08:45

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza grupy szkolne do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program dedykowany jest dla publicznych szkół podstawowych z obszaru województwa dolnośląskiego, preferowane szkoły z obszarów wiejskich i małych miast z regionu Partnerstwa Kaczawskiego i okolic.

Szczegóły dotyczące tematyki zajęć i rezerwacji terminów na stronie Stowarzyszenia Kaczawskie. https://www.kaczawskie.pl/program-edukacji-ekologicznej/?fbclid=IwAR0fuUg87EC9hxiycZ2zhvimXQrp-N2nYpM1n08elYWXmS93PJVBUzAzVKc

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -