Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nasza LGD podpisała pierwsze umowy na 3 granty i 2 operacje własne!

2019-01-07 07:00

Informujemy, że z końcem 2018 roku udało się podpisać wszystkie umowy na projekty grantowe i operacje własne.

Pani Anna Rabska - Wiceprezes LGD oraz Gabriela Męczyńska - Skarbnik podpisały w sumie aż 5 umów na działania, które LGD będzie realizować w 2019 roku bezpośrednio poprzez reazliację 2 operacji własnych:

- Nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”
- Nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

oraz za pośrednictwem grantobiorców poprzez realizację 3 grantów:

- Grant nr 1/2018/G - Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk
- Grant nr 2/2018/G - Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej
- Grant nr 3/2018/G - Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.

Już w najbliższym czasie zostaną przygotowane umowy dla 12 grantobiorców, których uroczyste podpisanie i wręczenie nastąpi 24 stycznia w Krotoszycach.

W sumie dzięki realizacji 2 operacji własnych i 3 grantów na teren LGD zostaną przekazane kolejne środki z działania 19. 2 "Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju" w ramach Inicjatywy Leader z PROW 2014-2020 w wysokości 100 000 zł na operacje własne oraz 279 760 zł na granty dla 12 grantobiorców.

 

Zdjęcia

  •  -