Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na wyjazd szkoleniowy

2018-12-04 07:44

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Wyjazd szkoleniowy z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk p.n. „Chrośnica, wioska barwnych wątków, Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego”.
Wyjazd szkoleniowy do Chrośnicy odbędzie się w czwartek 13.12.2018r.
Szkolenie przeznaczone jest dla liderów wiejskich szczególnie z grup defaworyzowanych, samorządów lokalnych, członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, którzy działają lub chcą działać w swoich lokalnych środowiskach na terenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja- Gmina Wiejska, oraz Miasta Wojcieszów i Złotoryja.

W Programie wyjazdu planujemy:

-szkolenie z zakresu dobrych praktyk na przykładzie wioski tematycznej, prezentacja z tworzenia wsi tematycznej, rozwoju aktywności społecznej / metod , przygotowania stałej oferty tematycznej,

-zwiedzanie wsi, zabytków, Ekomuzum Tkactwa i Barwienia Naturalnego

-przeprowadzenie warsztatów z naturalnego barwienia tkanin jako przykład stałej oferty tematycznej

- przerwa kawowa z poczęstunkiem z produktów lokalnych

- obiad.


Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc udział w szkoleniu będzie potwierdzony po analizie zgłoszeń przesłanych do LGD.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia transport.
Wyjazd busem z parkingów: Złotoryja ZOK godz. 7.15. oraz Jawor Lidl godz. 7.45.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia

  •  -