Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

„Produkty lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – inwentaryzacja zasobów”

2018-12-03 01:32

Dnia 29 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Produkty lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – inwentaryzacja zasobów”, zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.
Spotkanie rozpoczęła pani Gabriela Męczyńska, Dyrektor biura LGD, przedstawiając prezentację dotyczącą Partnerstwa Kaczawskiego, Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowanych działań, w ramach których będziemy wspierać certyfikację produktów lokalnych oraz wytwórców tych produktów. Jednym z takich działań już w 2019 roku będzie grant realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie ze środków LGD pn. „Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna”. Z założenia projekt skierowany będzie do właścicieli agroturystyk i pensjonatów, restauracji, producentów produktu lokalnego, pracowni rzemieślniczych i artystycznych, wiosek tematycznych, którzy przejdą proces certyfikacji i otrzymają certyfikat lokalny. Wcześniej zostanie przygotowany projekt kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej marki Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów wraz z zastrzeżeniem znaku w urzędzie patentowym. Kontynuacją tych działań i szerszym wsparciem szkoleniowym mają być objęci uczestnicy projektu współpracy, pn. „Akademia Produktu Lokalnego”, którego realizację LGD planuje na lata 2020-2021.
Drugą część spotkania poprowadził pan Paweł Paszkowski, Manager ds. Systemu Certyfikacji Dolnośląskiej Zielonej Doliny DOZEDO Sp. Z o.o., który wyjaśnił uczestnikom zasady Programu Certyfikacji Produktów „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, którego celem jest rozwój i poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki w obszarze żywności i zdrowia poprawiający jakość życia Dolnoślązaków.
Udział w spotkaniu wzięło łącznie 19 osób. Byli to producenci lokalnych produktów spożywczych, rolnicy, wytwórcy miodów, wędlin, pierników, orkiszu oraz restauratorzy oferujący produkty lokalne z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja- Gmina Wiejska oraz Miasta Wojcieszów i Złotoryja.
Przeprowadzone konsultacje i zebrane informacje pozwolą też przygotować pracownikom Biura LGD wniosek na operację własną w ramach przedsięwzięcia 3.3. Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu, który planowany jest do złożenia do Urzędu Marszałkowskiego również w 2019 roku.
Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie serdecznie dziękuje pani Ewelinie Rozpędowskiej, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, oraz pracownikom Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej - za dużą pomoc w organizacji spotkania.
Spotkanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -